Cele i zadania - Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu SDS LUBLINIEC

Środowiskowy Dom Samopomocy

Cele i zadania

Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie osobom chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie i wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe:

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-06
Data publikacji:2016-09-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2859