Informacje ogólne - Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu SDS LUBLINIEC

Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacje ogólne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu jest ośrodkiem wsparcia, placówką dziennego pobytu realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielającą oparcia społecznego osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie.

Dom funkcjonuje od października 1996 roku, posiada 45 miejsc. Z usług ośrodka korzystają osoby z miasta Lublińca oraz z gmin ościennych powiatu lublinieckiego.

 Placówka finansowana jest ze środków budżetu państwa a także dotowana ze środków Gminy Lubliniec.

Działalność Środowiskowego Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych oraz na zapobieganiu izolacji społecznej, poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji ze środowiskiem.

Placówka świadczy usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej tych osób.

Usługi obejmują także poradnictwo psychologiczne, socjalne, pomoc w dostępie
do świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową ,trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz terapię zajęciową przygotowującą uczestników do podjęcia zatrudnienia
w warunkach pracy chronionej.

Terapia zajęciowa realizowana jest w pracowniach: plastycznej, rękodzielniczej, ceramicznej, krawieckiej i technicznej.

Ośrodek umożliwia  uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego
 w ramach treningu kulinarnego,  zapewnia także transport do i z placówki.
            Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z kąpieli i prania odzieży.

W ramach działalności Domu dla uczestników organizowane są wycieczki turystyczne,  turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne, imprezy kulturalno –oświatowe oraz spotkania  przy Wielkanocnym i Wigilijnym stole.

Środowiskowy Dom w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z rodzinami i opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami kultury, zakładami aktywizacji zawodowej i innymi jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zajęcia w placówce realizowane są przez wykwalifikowany personel, posiadający doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Są to instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci, psycholog, pielęgniarka i pracownik socjalny.

FOLDER DO POBRANIA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-06
Data publikacji:2016-09-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3216